KBO (Katholieke Ouderenbond) en PCOB (Protestants-Christelijke Ouderenbond) Midden-Groningen

KBO-PCOB zet zich in voor het welzijn van alle ouderen in Midden-Groningen.

Leeftijd: 
55 - 67
67+
Gecontracteerd: 
nee