MartiniZorg

MartiniZorg biedt begeleiding, behandeling, verpleging, verzorging en huishoudelijke verzorging aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig/begeleid te kunnen (blijven) wonen. Wij bieden tevens zorg op maat aan.

Leeftijd: 
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 12
12 - 18
18 - 23
23 - 27
27 - 55
55 - 67
67+
Problematiek: 
(Dreigende) dakloosheid
Autisme
Chronische aandoening
Dyslexie
Gedragsproblemen
Geheugenproblematiek/Alzheimer/Dementie
Lichamelijke beperking
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Opvoedproblemen
Psychische problemen
Verstandelijke beperking
Zorgtype algemeen: 
Begeleiding
Beschermd wonen
Dagbesteding
Kortdurend verblijf/respijtzorg
Maatschappelijke opvang
Ondersteuning bij het huishouden
Zorgtype jeugd: 
Begeleiding
Dyslexie
Generalistische basis-ggz
Jeugdbescherming
Jeugdhulp ambulant
Jeugdhulp behandeling (excl. verblijf)
Jeugdhulp behandeling (incl. verblijf)
Jeugdhulp crisis
Jeugdreclassering
Kortdurend verblijf/respijtzorg
Persoonlijke verzorging
Gecontracteerd: 
ja
Toon op kaart (1)
x
Merelstraat
100
9713 VX
Groningen