Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties

Leeftijd: 
55 - 67
67+
Problematiek: 
Chronische aandoening
Geheugenproblematiek/Alzheimer/Dementie
Lichamelijke beperking
Psychische problemen
Zorgtype algemeen: 
Begeleiding
Dagbesteding
Ondersteuning bij het huishouden
Vervoervoorzieningen
Gecontracteerd: 
ja