Stichting BEZINN, Boer en Zorg in Noord-Nederland

Zorgboerderijen die aangesloten zijn bij Stichting BEZINN bieden Zorg op maat voor Jeugdhulp, Gehandicaptenzorg, GGZ-zorg, Wet Langdurige Zorg (Wlz) en WMO.

Leeftijd: 
6 - 12
12 - 18
18 - 23
23 - 27
27 - 55
55 - 67
67+
Problematiek: 
Lichamelijke beperking
Psychische problemen
Verstandelijke beperking
Zorgtype algemeen: 
Dagbesteding
Kortdurend verblijf/respijtzorg
Spoedopvang
Zorgtype jeugd: 
Begeleiding
Jeugdhulp crisis
Kortdurend verblijf/respijtzorg
Gecontracteerd: 
ja
Vredeveldseweg
2
9404 CD
Assen