Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Leeftijd: 
6 - 12
12 - 18
18 - 23
23 - 27
27 - 55
55 - 67
67+
Wijk en buurt: 
Wijkoverstijgend
Gecontracteerd: 
nee