Zorgbureau Embrace

Embrace werkt met een systeemgerichte benadering. Dit betekent dat we niet alleen kijken naar de individuele problematiek, maar ook naar de onderlinge relaties binnen een gezin. Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden van de jeugdige, volwassene en/of van het gezin. Onze overtuiging is dan ook dat iemand pas echt geholpen wordt als deze zich gedragen en begrepen voelt en begeleid wordt door zijn/haar omgeving

Leeftijd: 
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 12
12 - 18
18 - 23
23 - 27
27 - 55
55 - 67
67+
Problematiek: 
Autisme
Gedragsproblemen
Psychische problemen
Verstandelijke beperking
Zorgtype algemeen: 
Begeleiding
Zorgtype jeugd: 
Begeleiding
Jeugdhulp ambulant
Jeugdhulp behandeling (excl. verblijf)
Gecontracteerd: 
ja
Mastmakerstraat
4
9403 VH
Assen