Eigen bijdrage

Wat houdt de eigen bijdrage voor de zorg in?

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten voor zorg uit de Wmo of Wlz. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Bereken de maximale hoogte van de eigen bijdrage met het rekenprogramma van het CAK. Of gebruik hiervoor de app. Ook kunt u het CAK bellen voor hulp bij het invullen.

De gemeente Midden-Groningen heeft een collectieve aanvullende zorgverzekering (CAZ) afgesloten bij Menzis. Op de website van BWRI leest u wat dit is en hoe u het aanvraagt.

BWRI - collectieve aanvullende zorgverzekering (CAZ)

De gemeente heeft een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen.

Kunt u de eigen bijdrage voor uw zorg niet betalen?

Neem contact op met het CAK. Zij kunnen misschien uw eigen bijdrage aanpassen. Of misschien kunt u een betalingsafspraak maken. Kijk op de website voor meer informatie.

De gemeente Midden-Groningen heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar Menzis. Ook is er een collectieve aanvullende zorverzekering. Daarmee worden soms eigen bijdragen vergoed. Op de website van BWRI leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u de zorgverzekering kunt aanvragen.

BWRI - collectieve aanvullende zorgverzekering (CAZ)

De gemeente heeft een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen.

CAK - moeite om eigen bijdrage te betalen