Inkomen onder bijstandsniveau

Ligt uw inkomen onder het bijstandsniveau?

Probeer uw inkomen aan te vullen. Vraag aan uw werkgever of u meer uren kunt werken of zoek een baan met een beter salaris. Misschien heeft u recht op een (aanvullende) bijstandsuitkering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor informatie over de bijstand. Vul het aanvraagformulier bijstand in op Werk.nl. Houd bij de aanvraag uw DigiD bij de hand. U logt in via het venster van UWV Werkbedrijf.

Heeft u geen baan en heeft u geld nodig voor uzelf of voor uw gezin? Schrijf u in via werk.nl als werkzoekende.

Wilt u hulp of advies? Ga naar BWRI. Kijk ook op de gemeentepagina van het Armoedepact.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

BWRI - inkomen en voorzieningen

BWRI ondersteunt mensen om werk te vinden en te behouden.

Haydnlaan
2
9603 AS
Hoogezand

Rijksoverheid - bijstandsnorm

Werk.nl - aanvragen bijstandsuitkering of IOAW

Werk.nl - uitkering aanvragen

Ben je jonger dan 27 en ligt je inkomen onder bijstandsniveau?

Ga langs bij het jongerenloket van BWRI. Samen bespreek je de mogelijkheden. Misschien kun je een opleiding of cursus doen. Dit vergroot de kansen op beter werk. Neem contact op met het Noorderpoort College of het Alfa-college. Ben je jonger dan 23 jaar? Kijk dan ook op de website van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Heb je meer hulp nodig? Kijk op de gemeentepagina van het Armoedepact.

Toon op kaart (3)
x
Toon op kaart (1)
x

BWRI - re-integratie & jongerenloket

Molenraai
1
9611 TH
Sappemeer
Toon op kaart (1)
x

Noorderpoort College

Laan van de Sport
4
9603 TG
Hoogezand
Toon op kaart (1)
x

RMC Midden-Groningen

RMC-coördinator: mevrouw Philma Verweij

Kreupelstraat
1
9712 HW
Groningen
Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd?

Misschien heeft u recht op een aanvullende bijstandsuitkering. Deze regeling heet de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier leest u wat de voorwaarden zijn en of u in aanmerking komt.

Sociale Verzekeringsbank - AIO

Wilt u weten hoeveel vermogen u mag hebben om in aanmerking te komen voor bijstand?

Als u bezittingen heeft, zoals spaargeld of een eigen huis, dan heeft u vermogen. Dat mag niet te hoog zijn als u een bijstandsuitkering wilt aanvragen. Hoeveel eigen vermogen u mag hebben, hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Kijk op de website van Rijksoverheid voor informatie over het maximum aan eigen vermogen.

Wilt u hulp of advies? Vraag het aan BWRI.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

BWRI - inkomen en voorzieningen

BWRI ondersteunt mensen om werk te vinden en te behouden.

Haydnlaan
2
9603 AS
Hoogezand

Rijksoverheid - bijstand

Heeft uw partner een uitkering van UWV?

Dan telt het inkomen van uw partner mee.

Neem voor meer informatie contact op met BWRI.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

BWRI - inkomen en voorzieningen

BWRI ondersteunt mensen om werk te vinden en te behouden.

Haydnlaan
2
9603 AS
Hoogezand