Sporten en bewegen voor kinderen

Zoekt u sportieve activiteiten voor kinderen?

Er zijn veel sportieve mogelijkheden voor kinderen. Bijvoorbeeld via sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang (BSO) en andere organisaties in de wijken.

De scouting is ook een actieve organisatie. Kijk voor sportclubs en -verenigingen in de (digitale) gemeentegids.

Voor activiteiten in de buurt gaat u langs bij het servicepunt. Of bel het Sociaal Team. U kunt ook zoeken op Sportplein Groningen.

Denkt u dat uw kind te weinig beweegt?

Zorg voor voldoende beweging voor uw kinderen. Laat uw kind op de fiets of lopend naar school gaan en veel buitenspelen. Geef zelf het goede voorbeeld door regelmatig te bewegen en gezond te eten. Zoek ook een sportvereniging voor uw kind.

Kijk in de (digitale) gemeentegids of op Sportplein Groningen.

Gemeentegids Midden-Groningen

Sportplein Groningen - sportaanbod

Wil uw kind sporten maar is er geen geld?

Misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding via het Meedoen Fonds. Kijk op de website van BWRI voor meer informatie.

Of misschien kunt u een bijdrage voor contributie krijgen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Vraag aan de leerkracht van uw kind, een buurtsportcoach, uw hulpverlener of iemand van het Sociaal Team of zij dit willen aanvragen. U kunt de bijdrage ook aanvragen via Stichting Leergeld. Stichting Leergeld dient uw aanvraag in bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. U krijgt binnen 2 weken bericht.

Jeugdfonds Sport & Cultuur is een organisatie die de contributie (en eventueel benodigde sportattributen) betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben rond het sociaal minimum.

Vraag ook om hulp bij uw gemeente. Samen met een medewerker bekijkt u of er nog andere regelingen zijn waar u aanspraak op kunt maken.

Neem hiervoor contact op met het Sociaal Team.

BWRI - Meedoen Fonds

De gemeente Midden-Groningen heeft een webwinkel voor minima. Iedereen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm kan een aanvraag indienen voor het Meedoen Fonds.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen uit gezinnen met weinig geld ook lid kunnen worden van een sportvereniging of lessen op cultureel/creatief gebied kunnen volgen.

Stichting Leergeld Midden-Groningen

Stichting Leergeld Midden-Groningen ondersteunt schoolgaande kinderen (van 4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens.