Woonvormen voor ouderen

Is het niet meer mogelijk om zelfstandig te wonen?

Neem contact op met uw huisarts of met het Sociaal Team. Zij kunnen u doorverwijzen naar passende hulp.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor een verzorgingshuis?

Vraag familie, vrienden of kennissen om hulp. Of aan de thuiszorg of zorgverlener die bij u thuis komt. Komt u er niet uit? Vraag het Sociaal Team waar u hulp kunt krijgen